DORADZTWO I USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Doświadczenie i precyzja

Strona Główna

Jesteśmy profesjonalistami mającymi za sobą wieloletnią służbę w Policji przy zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Dysponujemy kompleksową wiedzą na temat metod i form prowadzenia czynności zmierzających do zgromadzenia materiału dowodowego oraz ustalenia składników majątkowych dłużników.
Świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego i finansowego dla przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej związane z ustaleniem składników majątkowych sprawców deliktów, pomocy
w dochodzeniu roszczeń oraz kompleksowej analizie dowodów dla potrzeb postępowania karnego na rzecz pokrzywdzonego.

Zajmujemy się wykrywaniem urządzeń podsłuchowych w biurach, mieszkaniach, domach i samochodach - za pomocą zaawansowanej technologii - urządzenie OSCOR GREEN.

Korzystamy z zaawansowanych narzędzi analitycznych takich jak oprogramowanie ANALYST'S NOTEBOOK.

TELEFON: +48 533 999 300

E-MAIL: biuro@versusvs.pl

VERSUS Sp. z o. o. ul. Iwonicka 38a, 02-924 Warszawa

KRS 0000704128 NIP 5213802482

tel. 22 299 22 70; tel. +48 533 999 300; e-mail: biuro@versusvs.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI